Angling is extremely time consuming. That's sort of the whole point.

Thomas McGuane

Angling is extremely time consuming. That's sort of the whole point.

Thomas McGuane

Jeg har alltid store planer for hvordan sesongen skal avsluttes. Det gjennomsyrer hobbyene mine. Men det blir ofte med planene.
Elva hadde stor ørret før kraftutbyggingene. Men ord og fortellinger vitner en historie som strekker seg flere tusen år tilbake.