røye utdødd
Norges nasjonalfisk er truet. // Foto: Joakim Andreassen

Røya kan dø ut innen 50 år

Klimaendringer utgjør en trussel mot Norges nasjonalfisk. Røye som art risikerer en kraftig reduksjon i løpet av de neste tiårene.

Røye (Salvelinus alpinus), ansett som Norges nasjonalfisk, går en meget usikker fremtid i møte. Det melder flere kjente forskere i en fersk studie.

De estimerer blant at nesten alle eksisterende røyepopulasjoner har høy sannsynlighet for å dø ut innen 2080.

Kloke «røyehoder» har samlet seg

Forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) leder den nye studien, som fastslår at opptil 81 % av røyebestandene kan forsvinne. Forutsatt at dagens klimatrender fortsetter.

Røye, som trives i kalde, oksygenrike innsjøer, står overfor en rekke utfordringer. Økt vanntemperatur, redusert oksygeninnhold, og konkurranse fra arter som ørret og laks er eksempler.

G...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.