røye utdødd
Norges nasjonalfisk er truet. // Foto: Joakim Andreassen

Røya kan dø ut innen 50 år

Klimaendringer utgjør en trussel mot Norges nasjonalfisk. Røye som art risikerer en kraftig reduksjon i løpet av de neste tiårene.

Røye (Salvelinus alpinus), ansett som Norges nasjonalfisk, går en meget usikker fremtid i møte. Det melder flere kjente forskere i en fersk studie.

De estimerer blant at nesten alle eksisterende røyepopulasjoner har høy sannsynlighet for å dø ut innen 2080.

Kloke «røyehoder» har samlet seg

Forskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) leder den nye studien, som fastslår at opptil 81 % av røyebestandene kan forsvinne. Forutsatt at dagens klimatrender fortsetter.

Røye, som trives i kalde, oksygenrike innsjøer, står overfor en rekke utfordringer. Økt vanntemperatur, redusert oksygeninnhold, og konkurranse fra arter som ørret og laks er eksempler.

G...

DENNA ARTIKELN ÄR GRATIS, MEN FÖR ATT LÄSA DEN MÅSTE DU LOGGA IN

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.