Bidragsyter?

Oppstrøms har som mål å bli et magasin som tilføyer noe positivt til det skandinaviske fluefiskemiljøet. For å få til det er vi prisgitt flinke bidragsytere.

Oppstrøms ble startet helt uten eksterne midler. Vi har sakte bygget oss opp til å bli et lite mediehus med en like liten redaksjon. I starten av 2021 fikk vi litt drahjelp som sikrer videre vekst og innovasjon.

Enn så lenge tar redaksjonen ut symbolske summer i lønn for arbeidet de gjør, og bidragstytere mottar per i dag forholdsvis lave honorarer. Vi ønsker selvsagt at dette skal endres med tiden, og vi skal selvsagt være tålmodige.

Vi håper selvsagt at både bransjen og våre lesere ser verdien av et levende norsk fluefiskemagasin på både nett og papir.

Ønsker du å bidra til tross for at vi ikke betaler skyhøye honorarer, setter vi stor pris på det. Men vi har noen «krav»:

Foto

Bilder må være av utmerket kaliber både med tanke på motiv og hva angår teknisk utførelse. Alle innsendte bilder må være minumum 240 dpi for å komme på trykk, og 1400 piksler i bredde og i breddeformat for å publiseres på nett. Instagram-format (1:1) og høydebilder (2:3, 4:5, 5:7 etc.) fungerer dårlig med formatet vi bruker i sakene. Mobilbilder publiseres ikke i papirmagasinet. Vi tar ikke screenshots av snutter så fremt disse ikke er skutt i 4K eller høyere. Eksterne bilder er derfor vesentlig.

Tekst

Tekstbidrag må være av eksepsjonell kvalitet for å havne i papirversjonen, men også på nett kreves det høy språklig kvalitet. Tiden vår er begrenset, og desking tar tid. Tenk på rettskriving og tegnsetting før du sender oss stoff. Vi ber dere ha forståelse for at ikke alt kommer gjennom nåløyet, men vi etterstreber å svare på alle henvendelser.

Video

Vi publiserer gjerne filmsnutter på nett, men ikke hva som helst. «Pornobilder» er det nok av på Vimeo og Youtube. Ønsker du at vi skal lage sak på filmen du har laget, så legg vekt på historie og rød tråd. Vi omtaler gjerne lengre filmsnutter og filmprosjekter, og tar gledelig i mot tips. Men husk at smaken er som baken, og at omtalen vil bli preget av synsing. Ta høyde for at resultatet kan bli preget av ærlighet.


Se komplette vilkår for innsendt stoff under.

Ønsker du å komme i kontakt med oss? Se her.

På forhånd takk for bidrag!


Vilkår

1. Området

Disse vilkår gjelder for alt redaksjonelt stoff – tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk – som leveres Oppstrøms for publisering, enten det skjer etter avtale eller uten nærmere avtale. Vilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

2. Oppstrøms’ rettigheter

Oppstrøms overtar retten til å utgi stoffet i alle Oppstrøms’ publikasjoner. Dette innebærer at stoffet både kan utgis i papirutgave, nettmagasin, nyhetsbrev og liknende publikasjoner, og legges ut i andre elektroniske distribusjonskanaler eller liknende. Videre gis Oppstrøms rett til å inngå avtaler om salg av presseklipp. Oppstrøms har rett til å lage de eksemplarer (elektroniske og trykte) som er nødvendige for å nyttiggjøre seg rettighetene

3. Endringer i materiale

Oppstrøms gis rett til å foreta endringer i det mottatte materiale. Opphavsmannens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.

4. Opphavsmannens rettigheter

Opphavmannen beholder retten til å selge eller overdra stoffet til andre utgivere, dersom disse ikke er i direkte konkurranse med Oppstrøms. Ved levering av stoff til Oppstrøms skal det informeres om hvilke andre utgivere som har fått rett til publisering. Dersom opphavsmannen etter overdragelse til Oppstrøms ønsker å overdra stoffet til andre norske utgivere, skal det først innhentes samtykke fra Oppstrøms. Slikt samtykke kan bare nektes dersom utgiveren er i direkte konkurranse med Oppstrøms. Opphavsmannen beholder videre retten til utnyttelse av stoffet utenfor medier. Dette gjelder også retten til å utgi stoffet i bokform. Denne retten forutsetter at stoffet gis ut som en del av et samleverk der også stoff som ikke har vært publisert i Oppstrøms inngår. Opplysninger om at stoffet har vært publisert i Oppstrøms kan ikke benyttes i markedsføringssammenheng, uten samtykke fra Oppstrøms.

5. Ansvar

Oppstrøms forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Oppstrøms uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom det ikke er gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for et hvert økonomisk tap Oppstrøms lider som følge av manglende rettigheter.

6. Honorering

En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle. Debattinnlegg honoreres normalt ikke. Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Oppstrøms’ rettigheter etter disse vilkår.

7. Avvik fra vilkårene

Dersom innsender ønsker å reservere seg mot disse vilkår, må det gjøres skriftlig i hvert enkelt tilfelle.