Mener landbasert oppdrett vil skape problemer for fugleliv

Storspove har hatt en nedgang i størrelsesorden på 45% i løpet av de siste 15 årene. Arealbruk pekes på som en av årsakene. // Foto: Jan Erik Røer / Norsk Ornitologisk Forening
Ornitologer peker på nye negative effekter fra oppdrett når det nå planlegges for en driftsmodell som skal sikre fremtidig vekst.

Den här artikeln är gratis, men för att läsa den måste du logga in

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

sv_SE