Storspove har hatt en nedgang i størrelsesorden på 45% i løpet av de siste 15 årene. Arealbruk pekes på som en av årsakene. // Foto: Jan Erik Røer / Norsk Ornitologisk Forening

Mener landbasert oppdrett vil skape problemer for fugleliv

Ornitologer peker på nye negative effekter fra oppdrett når det nå planlegges for en driftsmodell som skal sikre fremtidig vekst.

Med nye løsninger, kommer nye problemer. Det hevder Norsk Ornitologisk forening.

– Stadig kommer det nye teknologier som skal avbøte på oppdretternes verste mareritt: lakselusa. Landbasert oppdrett er lansert som en løsning. Med vekst i næringen erstatter det ikke dagens åpne merder, men ser ut til å skape nye problemer, blant annet fordi det ikke stilles nok krav til arealplanleggingen, sier Martin Eggen i Norsk Ornitologisk Forening.

Ingen krav til plassering i allerede etablerte industriområder

I 2016 kom en endring som ga landbasert oppdrett muligheten til å søke om løpende og vederlagsfrie tillatelser til oppdrett.

– Landbasert oppdrett forutsetter et privat areal, men det er ingen krav til at dette arealet skal være på et eksisterende industriområde eller ha krav til samlokalisering. Intensjonen var neppe ikke å erstatte nåværende miljøproblem tilknyttet oppdrett med andre, nye store negative miljøpåvirkninger. Men dette skjer nå langs kysten, forteller Eggen.

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.