Fiskeren på bildet er lykkelig uvitende om bråket i Oslomarka og har ingenting med saken å gjøre. // Foto: Joakim Andreassen

OFA avviser all kritikk i eksplosiv pressemelding

På tross av smell i tingretten, mener OFA at skylda ligger hos den daglige lederen og de som ansatte ham.

I forrige uke ble det kjent at Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) hadde inngått et millionforlik med sin tidligere daglige leder. I tillegg til etterlønn betalte OFA den tidligere ansatte etterlønn, advokatutgifter og 150.000 kroner i oppreisning. Forliket kom i kjølvannet av en kjennelse fra Oslo tingrett. Der ble en begjæring fra OFA om at den oppsagte daglige lederen skulle gå før et endelig rettsoppgjør, avvist. 

I dag slapp OFA en omfattende pressemelding. De hevder at kritikken som har kommet i kjølvannet av saken, bygger på en serie uriktige opplysninger. Pressemeldingen går gjennom hendelsene som endte opp med oppsigelsen og tegner et bilde av en bitter personalkonflikt. Spesielt mellom den tidligere daglige lederen og to OFA-ansatte. Pressemeldingen går i detalj på enkelthendelser og spesielt rettes det anklager mot den tidligere daglige lederens håndtering av to episoder.

FOR Å LESE DENNE SAKEN MÅ DU ABONNERE PÅ UPSTRM+.

You can try for ONE MONTH for 5 KRONER (aprox $0,5).

UPSTRM+ only costs 49 kroner (aprox $5) per month. Alternatively, you can support independent journalism by purchasing pakken the package that also includes Scandinavia's finest print magazine. It's your choice.

Go here to see all options, or log in here if you're already a subscriber.

P.S.: Our digital subscription costs less than a slightly fancy cup of coffee per month and grants you access to all new articles and a rich archive on fly fishing and fly fishing culture (for now mainly in Norwegian and Swedish).

Don't have an account yet? Create one completely free here.

By using 1-step registration or creating an account, you consent to Oppstrøms AS's privacy policy.