OFA inngår forlik etter smell i tingretten

Foto: Lars Nilssen

Har du betalt for fiskekort i Oslomarka, er det sannsynlig at deler av pengene dine nå går til å redde OFA-styret ut av et hull de selv har gravd.

September 2020 valgte styret i OFA (Oslomarkas fiskeadministrasjon) å si opp sin daglige leder, som da kun hadde stått i jobben siden januar 2019. Styremøtet som besluttet oppsigelsen, ble avholdt uten at grunneiernes representanter (Oslo kommune og Løvenskiold) deltok. Oppsigelsen kom i kjølvannet av en konflikt mellom den daglige lederen og nøkkelansatte ved OFA-anlegget i Sørkedalen.

Tidligere i år vakte det oppsikt da Lars Nilssen hevdet at oppsigelsen i realiteten var et kupp og egentlig handlet om kollisjoner mellom to ulike forvaltningssyn og en selvgod organisasjonskultur. I OFAs svar ville de ikke kommentere oppsigelsen, men forsvarte sin egen forvaltning og organisasjonskultur.

Den daglige lederen gikk til sak mot OFA, og saken skulle opp i tingretten i mars. Nå har Oppstrøms blitt kjent med at OFA og den oppsagte daglige lederen inngikk et forlik tidligere denne uka.

I forliket, som Oppstrøms har fått innsyn i, går OFA med på å betale den tidligere daglige lederen et beløp tilsvarende nesten ett og et halvt års lønn. 150 000 kroner av beløpet omtales som «erstatning/oppreisning». Forliket innebærer også at OFA betaler den daglige lederen lønn i perioden fra oppsigelsen og fram til forliket. I tillegg går OFA med på å dekke den tidligere daglige lederens advokatutgifter. På toppen av utgiftene i forliket, må OFA også betale egne advokatutgifter.

Sviende kjennelse

Forliket kom i kjølvannet av en kjennelse i Oslo tingrett i forrige uke. I desember i fjor begjærte nemlig OFA at den daglige lederen skulle fratre stillingen før arbeidstvisten var avgjort i retten.

Lovens utgangspunkt er at en arbeidstaker kan fortsette i stillingen inntil det foreligger rettskraftig dom. Arbeidsgiver kan imidlertid framsette krav om fratreden. Hvis retten finner at det er urimelig at arbeidsforholdet opprettholdes, må arbeidstakeren gå. Daglige ledere har et svakere stillingsvern enn andre ansatte, og det var grunn til å tro at OFA ville få kravet innvilget. Det skjedde ikke.

I kjennelsen fra forrige uke, som må kunne omtales som sviende for OFAs del, legger retten vekt på at de ansatte ga klart uttrykk for motstand mot den daglige lederen allerede før han ble ansatt. Motstanden forklares med at den nye daglige lederen representerte “et brudd med fortiden”.

Retten sier videre at det kan være vanskelig å se «hva som konkret har forårsaket de ansattes misnøye». Den poengterer også at de ansatte ikke ville møte til dialogmøter i regi av en tredjepart, på initiativ fra den daglige lederen. Avslutningsvis står det at prosessen som ledet fram til oppsigelsen «ikke framstår som helt ut betryggende». Kjennelsen ender med at retten avviser OFAs begjæring.

Nesten halvparten av OFAs årlige omsetning

OFA lever i hovedsak av salg av fiske- og krepsekort samt kommunale tilskudd. Forliket de nå har inngått vil til sammen beløpe seg til nesten halvparten av forvaltningsorganisasjonens årlige omsetning og mange ganger et gjennomsnittlig driftsresultat. Med kjennelsen fra Oslo tingrett og innrømmelsene som ligger implisitt i forliket, kan det dermed se ut som om OFA har betalt dyrt for å komme seg ut av et hull deres eget styre selv har gravd.

nb_NO