Villaksauksjonen 2022

En auksjon som sikrer dennes framtid. // Foto: Jørgen Platou Willumsen

På torsdag går startskuddet for et årlig arrangement som trolig betyr mer for villaksen enn mye annet.

Villaksauksjonen 2022 går av stabelen på torsdag, og før vi kommer til det praktiske, er det verdt å si noen ord om hva Villaksauksjonen er og hvorfor den er viktig.

Nordmenn betaler skatt og har en godt utbygd velferdsstat. Med unntak av den tusenlappen vi gir til TV-auksjonen hvert år, er vi vant til at staten tar seg av veldedighet. Veldedige auksjoner kan dermed virke litt fremmede på mange. Noe Upper East Side-aktig du leser om i amerikanske sosietetsmagasiner.

Villaksauksjonen har vært Redd Villaksens viktigeste inntektskilde. // Foto: Redd Villaksen

En viktig auksjon

Da Solberg-regjeringen sent i fjor la fram sitt forslag til tiltaksplan for villaksen, var det eneste helt konkrete tiltaket at de ville bevilge et beløp marginalt større enn det Kurt Nilssen mottok for å holde julekonserter under koronapandemien, til flyteristfeller for pukkellaks. Tildelingen illustrerer at villaksen ikke bør vente på at norske myndigheter kommer ridende i rustning på en hvit hest. Den er i stor grad er overlatt til seg selv og til sportsfiskerne som bryr seg om den.

Villaksauksjonen arrangeres årlig av Redd Villaksen, en organisasjon som støtter grasrotsorganisasjoner, private initiativ og aktivister. De setter i gang utredninger og driver lobbyvirksomhet mot myndighetene. SSB slapp nettopp tall som viste at lakseåret 2021 var det dårligste noen sinne, og det er all grunn til å tro at Redd Villaksens arbeid er viktigere enn noen gang.

Ukrainere som forberder russisk invasjon av Donetsk og Luhansk? Nei, restaurering sidebekk til Stjørdalselva i 2012. Et av mange restaureringsprosjekter støttet av Redd Villaksen. // Foto: Jens Olav Flekke

Auksjonen på torsdag er organisasjonens viktigste inntektskilde, og dermed ikke bare en anledning for rike folk til å sole seg i glansen av egne bud. Den er et høyst nødvendig tiltak for ildsjeler over hele Norge som kjemper med nebb og klør for at anadrome fiskearter skal ha en framtid. Og som sjelden får noe igjen for det.

Det praktiske

Koronapandemien har ennå ikke helt sluppet taket i Norge og Villaksauksjonen 2022 bir dermed avholdt digitalt. Budgivningen åpner torsdag 10. februar klokka 18:00 og avsluttes 24. februar.

Som vanlig kan man være med å by på noe av verdens aller mest spektakulære fiske. I auksjonskatalogen finner du blant annet fiske i Lærdal, Gaula, Alta, Alaska og på Cuba. I alt 42 fisketurer går under hammeren, de fleste utenfor rekkevidden av Oppstrøms-redkasjonens lommebøker. 32 utstyrspakker blir imidlertid også lagt ut, og disse skulle være innenfor rekkevidde for de aller fleste.

Auksjonskatalogen finner du her. Selve nettauksjonen finner du her.

Hvis du har noen tusenlapper til overs, er det all mulig grunn til å få med seg auksjonen. For eget fiske eller utstyrsbod, for en organisasjon som står på, og for Norges gjenværende populasjoner av sjøørret og atlantisk laks.

Villaksauksjonene i en pre-covid verden. // Foto: Redd Villaksen

nb_NO