Foto: John Fredrik Hove

Urbant fiske mot strømmen

Kristian Leraand er ute med ny "sesong" av en type fiske som er ment å være en kraftig motvekt til det tradisjonelle.

Den här artikeln är gratis, men för att läsa den måste du logga in

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.

Swedish