Sjørøye som har vært 3 måneder i ferskvann etter et 4 ukers opphold i sjøvann. Fisken til venstre er en umoden fisk, mens fisken til høyre er en kjønnsmoden hannfisk. // Foto: Per Gunnar Fjelldal / HI

Norsk lakseoppdrett kan være en større trussel mot sjørøye enn det man har trodd

Forskere er overrasket over hvor stor effekt lakselus har på arten. At høy konsentrasjon av lus på laks og sjøørret har negative effekter er kjent. Nå har forskere ved Havforskningsinstituttet funnet ut at også sjørøya reagerer svært dårlig på parasitten. Smolten sluttet å vokse Per Gunnar Fjelldal har forsket på sjørøye. // Foto: Havforskningsinstituttet Havforsker […]

Den här artikeln är gratis, men för att läsa den måste du logga in

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.

Swedish