Sjørøye som har vært 3 måneder i ferskvann etter et 4 ukers opphold i sjøvann. Fisken til venstre er en umoden fisk, mens fisken til høyre er en kjønnsmoden hannfisk. // Foto: Per Gunnar Fjelldal / HI

Norsk lakseoppdrett kan være en større trussel mot sjørøye enn det man har trodd

Forskere er overrasket over hvor stor effekt lakselus har på arten.

At høy konsentrasjon av lus på laks og sjøørret har negative effekter er kjent. Nå har forskere ved Havforskningsinstituttet funnet ut at også sjørøya reagerer svært dårlig på parasitten.

Smolten sluttet å vokse

Per Gunnar Fjelldal har forsket på sjørøye. // Foto: Havforskningsinstituttet

Havforsker Per Gunnar Fjelldal har sammen med kollegaer undersøkt nærmere hva som konkret skjer med sjørøya når den blir utsatt for lakselus. På forskningsstasjonen på Matre har de avlet fram smolt og overført disse til sjøvann i kar.

– Her smitta vi halvparten av fisken med små lakselus, mens resten av fisken utgjorde en kontrollgruppe, forteller Per Gunnar Fjelldal i en artikkel på

Denne saken er gratis, men for å lese den må du logge inn

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

nb_NONO