Foto: Magnus Askeland

Nymfefiske i stillevann – forskjellig fra elv?

Når vi snakker om nymfefiske etter ørret og røye i Norden er forskjellene ofte utydelige når det kommer til stille kontra strømmende vann.

Selvsagt har vi typiske mønstre for stillevann, som store buzzers og øyenstikkerlarver, og steinfluenymfer for elv, men disse mønstrene er tiltenkt stillevann og elv fordi det primært er der de finnes. Men hva med døgnfluenymfer og vårfluepupper? Og imitasjoner av marflo bundet i samme stil som en Czech nymph?

Jeg vil her komme med noen betraktninger rundt dette, og vi kan trekke en skillelinje mellom stille-/stilleflytende vann (heretter kalt rolig vann) - og hurtigere elver.

Nymfefiske i stillevann i Finnmark. // Foto: Andreas Lium
Nymfefiske i stillevann i Finnmark. // Foto: Andreas Lium

Selvbestemt svømmetur

Nymfer i elv er i hovedsak tilgjengelig for fisken på to måter; synlig på bunnen eller driftende med strømmen.  Det er de sistnevnte vi imiterer, gjerne med kurvede kroker og uten hensyn til vår imitasjons orientering i vannet. Dette stemmer bra med hvordan de naturlige nymfene ser ut der de transporteres mer eller mindre hjelpeløse med strømmen mens de kjemper i vannmassene. De samme imitasjonene er ikke nødvendigvis like presise i rolig vann.

(saken fortsetter)

For å lese denne saken må du abonnere på «Print + digital» eller «Digital».

Akkurat nå får du én gratis prøvemåned på vår digitale tilgang.

Det billigste abonnementet vårt koster det samme som en kaffekopp i måneden, og som abonnent støtter du også produksjon av viktig journalistikk om villaksen.

Gå hit for å se ulike alternativer, eller logg inn her hvis du allerede er abonnent.