Høyres sjømat- og fiskeriminister, Odd Emil Ingebrigtsen. // Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Norsk havbruk er ikke bærekraftig

NTNU-professorer etterlyser svar på en rekke sentrale spørsmål knyttet til norsk forvaltning av villaksstammen og hvordan sjømatnæringen driftes per i dag.

I et innlegg i DN den 17.08 hevder fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen at norsk havbruk er verdensledende på bærekraft. Ingebrigtsen føyer seg med dette inn i rekken av fiskeriministere som uavhengig av politisk ståsted ikke forholder seg til fakta om norsk havbruk, men lener seg til hodegrus beundring, framsnakking og total benektelse av fakta. Den norske oppdrettsnæringen har flere ganger blitt stemplet som lite bærekraftig, også i flere rapporter fra Riksrevisjonen. 

Det er trist med en minister som i stedet for å ta tak i de aktuelle problemene avslører manglende kunnskap når han prøver å snakke næringen inn i EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. La oss ta en kort runde på noen fakta vi foreslår ministeren i stedet bruker tiden og posisjonen sin på. 

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

nb_NONO