Høyres sjømat- og fiskeriminister, Odd Emil Ingebrigtsen. // Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Norsk havbruk er ikke bærekraftig

NTNU-professorer etterlyser svar på en rekke sentrale spørsmål knyttet til norsk forvaltning av villaksstammen og hvordan sjømatnæringen driftes per i dag.

I et innlegg i DN den 17.08 hevder fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen at norsk havbruk er verdensledende på bærekraft. Ingebrigtsen føyer seg med dette inn i rekken av fiskeriministere som uavhengig av politisk ståsted ikke forholder seg til fakta om norsk havbruk, men lener seg til hodegrus beundring, framsnakking og total benektelse av fakta. Den norske oppdrettsnæringen har flere ganger blitt stemplet som lite bærekraftig, også i flere rapporter fra Riksrevisjonen. 

Det er trist med en minister som i stedet for å ta tak i de aktuelle problemene avslører manglende kunnskap når han prøver å snakke næringen inn i EUs klassifiseringssystem for bærekraftig økonomisk aktivitet. La oss ta en kort runde på noen fakta vi foreslår ministeren i stedet bruker tiden og posisjonen sin på. 

Den här artikeln är gratis, men för att läsa den måste du logga in

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.

sv_SESV