kartlegging av natur i ferskvann NiN
Heptagenia-nymfe. // Foto: Joakim Andreassen

Lanserer bedre verktøy for kartlegging av natur i ferskvann

Denne uka ble et revidert system for kartlegging av naturtyper i ferskvann lansert av NINA, i tillegg til en metodehåndbok. Målet er å både forenkle og forbedre arbeidet med å ta vare på sjeldne og trua naturtyper under vann.

For å kunne ta vare på natur, må man vite hva naturen inneholder. I Norge har NiN (Natur i Norge) blitt brukt til dette i over sju år, men da hovedsakelig til kartlegging av naturtyper på land og i marine vannmasser. Nå er verktøyet for ferskvann på plass.

Forberedt til praktisk bruk

Stortinget har bestemt at NiN skal legges til grunn for all kartlegging av natur i offentlig regi. Etter flere år med revisjon kommer det nå et nytt system for NiN-kartlegging i ferskvann.

Tidligere var det for eksempel ikke noe skille i systemet mellom bunnen i elver og innsjøer, mens det i den reviderte versjonen skilles mellom innsjøbunn og elvebunn. Den nye inndelingen fanger opp de store forskjellene i økosystemer i rennende vann k...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.