Foto: Joakim Andreassen

Den jæ@*la naturen

Arbeidsplasser er utrydningstruede. Og det er stort sett naturen som har skylda.

Vi må snakke om arbeidsplasser. For selv om arbeidsledigheten i Norge i skrivende stund bare er på fire prosent, er jeg urolig. Selv om vi fremdeles kommer ut på toppen i FNs Human Development Index, har vi sklidd ned på en tredjeplass på bruttonasjonalprodukt per innbygger. Vi er slått av både Luxemburg og Sveits. Tar man høyde for kjøpekraft er vi nede på en sjuendeplass. Jeg er ingen økonom og skal ikke uttale meg skråsikkert om årsakene, men her er en teori: Naturen er i ferd med å utrydde arbeidsplassene våre. Eksemplene er mange.

Livet i havet utenfor Tromsø tok for eksempel muligens nesten knekken på en del arbeidsplasser innen havbruk da Tromsø Kommune forbød oppdrett i åpne merder. Forbudet ble heldigvis omgjort i tolvte time.

Nærings og fiskeridepartementet har i skrivende et forslag ute på høring der de tar til orde for å forby dumping av badevann med lakseluskjemikalier i eller nærmere enn 500 meter fra rekefelt og gytefelt for torsk. Men ingen snakker om at arbeidsplassene om bord på båtene som dumper badevann med lakseluskjemi...

Denne saken er gratis, men for å lese den må du logge inn

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

nb_NONO