Svein Røbergshagen med en av få gjenværende Reisalakser. // Foto: Joakim Andreassen

Villaks i Norge: En utryddelse i sanntid

Den atlantiske villaksen forsvinner, og hverken politikere eller presse ser ut til å bry seg nevneverdig. Oppstrøms har bestemt seg for å vie alle tilgjengelige krefter til å løfte villaksen opp og fram.

I september havner sannsynligvis den atlantiske laksen på den norske rødlista - oversikten over arter og naturtyper som står i fare for å forsvinne fra Norge. Fordi det foreløpig er snakk om den nasjonale rødlista, og fordi laksen bare havner i kategorien «nært truet», kan det være lett å la seg forlede til å tro at rødlistingen er ubetydelig. Det motsatte er tilfellet.

Norge huser mer enn en tredjedel av verdens gjenværende ville atlantiske laksebestander, og er sammen med Canada villaksens viktigste nasjon. Forsvinner den herfra, ser det mørkt ut. Globalt er atlantiske villaksbestander reduserte med mer enn 80 prosent bare de siste 30 årene. Arten er allerede utryddet i 11 land og bare 14 prosent av verdens lakseelver anses som livskraftige. Mye tyder på at vi er vitne til en artsutryddelse i sanntid, og at det som skjer i norske elver, bør ses i en global målestokk. 

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.