Svein Røbergshagen med en av få gjenværende Reisalakser. // Foto: Joakim Andreassen

Villaks i Norge: En utryddelse i sanntid

Den atlantiske villaksen forsvinner, og hverken politikere eller presse ser ut til å bry seg nevneverdig. Oppstrøms har bestemt seg for å vie alle tilgjengelige krefter til å løfte villaksen opp og fram.

I forrige uke stengte Miljødirektoratet ned fisket i 33 større elver fra svenskegrensa til Trøndelag. Årsaken er like enkel som den er hårreisende: Det er nok laks. Det som skjer er på alle måter varslet katastrofe. Den atlantiske laksen ble for første gang inkludert på den norske rødlista for snart tre år siden, da innsiget var kraftig redusert.   

Artsdatabanken påpekte dengang at reduksjonen i innsiget hadde kommet på tross av flere tiltak. Laksefiske i både sjø og elver var betydelig innskrenket, og det var satt gang omfattende tiltak for å bekjempe lakseparasitten «Gyrodacylus salaris». Effekten av sur nedbør, som tidligere var et stort problem, hadde mer eller mindre opphørt.

Siden rødlistingen har ikke norske politikere tatt større grep for å verne den atlantiske laks...

DENNA ARTIKELN ÄR GRATIS, MEN FÖR ATT LÄSA DEN MÅSTE DU LOGGA IN

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.