Sjelden vare. // Foto: Joakim Andreassen

Verdens siste frie elver

Hvor mange av verdens elver renner egentlig fritt? Det har ingen visst før nå. Sammen med forskere fra McGill University har WWF for første gang kartlagt hvor mange elver i verden som renner uhindret.

Frie elver er elver som fremdeles flyter uten å bli avbrutt av menneskeskapte hindringer som demninger, kraftverk, veier og annen bebyggelse. Vann og sedimenter kan flyte uhindret mot havet, migrerende fisk kan svømme oppstrøms og nedstrøms uten problemer og elva kan svelle og trekke seg sammen organisk. Disse elvene er ville i ordets egentlige forstand: Noe som ikke er underlagt menneskelig vilje, men frie og egenrådige. Frie elver er ferskvannsekvivalentene til villmark. De er viktige habitater for et utall dyrearter og livsviktige for mennesker og natur over hele verden. Og de blir stadig sjeldnere.

Nå er den første globale kartleggingen av frie elver foretatt av forskere ved McGill University i Montreal i samarbeid med WWF. Studien kommer i kjølvannet av at ferskvannsøkosystemer har vist seg å være en hotspot for populasjons- og artsutryddelse. Kartleggingen har pågått i mer enn et tiår. En enorm datainnsamling og opprettelse av digitale kart over millioner av elver, vann og reservoarer var nødvendig for å studere effekten av menneskelig inngripen.

Studien viser at bare én tredjedel av ver...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.