Gir fang og slipp fisket et dårlig omdømme? // Foto: Jørgen Platou Willumsen

Lek med en laks som kjemper for livet

Catch and release bidrar til å gi fisket et dårlig omdømme.

I disse dager er tusenvis av nordmenn og utlendinger i full virksomhet med laksefiske i norske vassdrag. Dette betyr verdifull rekreasjon og mye spenning for fiskerne – og gode inntekter for rettighetshavere og lokal turistnæring.

Verre er det for laksen. Tradisjonelt har laksefisket i Norge vært basert på høstingsprinsippet: Den laks man får kroket og ført til lands, skal drepes og deretter på et gitt tidspunkt tilberedes og spises. I de siste to-tre tiår er det blitt stadig vanligere å slippe laksen tilbake i elven etter at den har kjempet for livet i mange minutter – storlaks gjerne i tyve minutter opp til tre kvarter. Engelske og amerikanske fiskere har gått i bresjen her, derfor kalles også metoden «catch and release» – på norsk «fang og slipp».

Det er flere grunner til at dette er blitt vanlig. Den viktigste er nok denne: Etter hvert som laksebestandene er gått sterkt tilbake, er det fortsatt mange som mener at fiske kan forsvares hvis laksen slippes levende tilbake i elven. Derved får rettighetshaverne sine inntekter av laksefisket, og de lidenskapelige sportsfiskerne kan fortsatt utøve sin kjæreste hobby.

Den här artikeln är gratis, men för att läsa den måste du logga in

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.

sv_SESV