Foto: Joakim Andreassen

Helsvart rapport om laksebestander

Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er innsiget av laks til norskekysten mer enn halvert fra 1983 til 2014. Nå slår Miljødirektoratet alarm.

Villaksen har som foreløpig eneste art fått fastsatt en egen kvalitetsnorm etter naturmangfoldloven som innebærer at det er satt en nasjonal standard for hvordan tilstanden til villaksbestandene våre bør være. Dersom en bestand ikke oppnår «god kvalitet» følger det av loven at myndighetene bør klarlegge årsakene og da utarbeide en plan med tiltak som skal sørge for at kvaliteten likevel kan bli nådd.

Formålet med kvalitetsnormen er enkel: Den skal bidra til at ville laksebestander blir tatt vare på og bygd opp igjen til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfoldet innen arten og utnytter laksen sine produksjons- og høstingsmuligheter.

Varsler plan for utbedring
Naturmangfoldsloven sier ikke at det er en direkte juridisk plikt å sette igang tiltak når kvalitetsmålet ikke blir nådd, men at myndighetene bør klarlegge årsakene og utarbeide...

DENNA ARTIKELN ÄR GRATIS, MEN FÖR ATT LÄSA DEN MÅSTE DU LOGGA IN

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.