Foto: Joakim Andreassen

Helsvart rapport om laksebestander

Ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) er innsiget av laks til norskekysten mer enn halvert fra 1983 til 2014. Nå slår Miljødirektoratet alarm.

Villaksen har som foreløpig eneste art fått fastsatt en egen kvalitetsnorm etter naturmangfoldloven som innebærer at det er satt en nasjonal standard for hvordan tilstanden til villaksbestandene våre bør være. Dersom en bestand ikke oppnår «god kvalitet» følger det av loven at myndighetene bør klarlegge årsakene og da utarbeide en plan med tiltak som skal sørge for at kvaliteten likevel kan bli nådd.

Formålet med kvalitetsnormen er enkel: Den skal bidra til at ville laksebestander blir tatt vare på og bygd opp igjen til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfoldet innen arten og utnytter laksen sine produksjons- og høstingsmuligheter.

Varsler plan for utbedring
Naturmangfoldsloven sier ikke at det er en direkte juridisk plikt å sette igang tiltak når kvalitetsmålet ikke blir nådd, men at myndighetene bør klarlegge årsakene og utarbeide...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.