Foto: Joakim Andreassen

FN-panel tegner dystert bilde for imitasjonsfluefiskeren

Den 6. mai slipper IPBES en 1800 siders rapport om tilstanden til klodens biologiske mangfold. Den serverer triste nyheter, blant annet for de som bryr seg om insekter.

Ifølge nyhetsbyrået AFP, som har fått tilgang til et utkast av rapporten, er det svært dårlige utsikter for mange arter:

  • Mellom en halv og én million arter står i fare for å dø ut. Mange allerede innen tiår. En fjerdedel av alle registrerte arter er utrydningstruet.
  • Biomassen av ville pattedyr er redusert med 82 prosent.
  • Menneskers og husdyr står for mer enn 95 prosent av den totale biomassen av pattedyr.
  • Insektspopulasjoner stuper og truer næringskjeder.
  • Tapene i biologisk mangfold akselererer, men skjer allerede i snitt raskere enn de har gjort de siste 10 millioner årene.

Rapporten fra IPBES viser videre at den klart største trusselen mot livet på kloden er arealendringer og habitatstap. 75 prosent av jordas landområder, 40 prosent av marine habitater og 50 prosent av ferskvannsøkosystemer er allerede kritisk endret.

Den här artikeln är gratis, men för att läsa den måste du logga in

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.

sv_SESV