Foto: Joakim Andreassen

FN-panel tegner dystert bilde for imitasjonsfluefiskeren

Den 6. mai slipper IPBES en 1800 siders rapport om tilstanden til klodens biologiske mangfold. Den serverer triste nyheter, blant annet for de som bryr seg om insekter.

Ifølge nyhetsbyrået AFP, som har fått tilgang til et utkast av rapporten, er det svært dårlige utsikter for mange arter:

  • Mellom en halv og én million arter står i fare for å dø ut. Mange allerede innen tiår. En fjerdedel av alle registrerte arter er utrydningstruet.
  • Biomassen av ville pattedyr er redusert med 82 prosent.
  • Menneskers og husdyr står for mer enn 95 prosent av den totale biomassen av pattedyr.
  • Insektspopulasjoner stuper og truer næringskjeder.
  • Tapene i biologisk mangfold akselererer, men skjer allerede i snitt raskere enn de har gjort de siste 10 millioner årene.

Rapporten fra IPBES viser videre at den klart største trusselen mot livet på kloden er arealendringer og habitatstap. 75 prosent av jordas landområder, 40 prosent av marine habitater og 50 prosent av ferskvannsøkosystemer er allerede kritisk endret.

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.