Sokna renner inn i Gaula, som er en av elvene med positiv trend. // Foto: Joakim Andreassen

Bekrefter negativ genetisk trend i flere trøndelagsvassdrag

Fersk rapport gir grunn til bekymring i hele landet. Det som tidligere kun har vært små indikasjoner på genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks hos villaks, stadfestes blant annet i Namsen.

Rømt oppdrettslaks har ført til store genetiske endringer i en fjerdedel av våre nasjonale laksevassdrag. Dette fremkommer i rapporten i kjølvannet av et samarbeidsprosjekt mellom NINA og Havforskningsinstituttet. Funnene er gjort ved å kategorisere 239 ville laksebestander med hensyn til genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks.

Det er gjort genetisk analyse av mer enn 50 000 laks som er fanget i elvene, da etter at rømt oppdrettslaks er luket ut ved skjellanalyser.

Stor påvirkning i en fjerdedel av elvene

DENNA ARTIKELN ÄR GRATIS, MEN FÖR ATT LÄSA DEN MÅSTE DU LOGGA IN

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.