Sokna renner inn i Gaula, som er en av elvene med positiv trend. // Foto: Joakim Andreassen

Bekrefter negativ genetisk trend i flere trøndelagsvassdrag

Fersk rapport gir grunn til bekymring i hele landet. Det som tidligere kun har vært små indikasjoner på genetisk innblanding fra rømt oppdrettslaks hos villaks, stadfestes blant annet i Namsen.

Rømt oppdrettslaks har ført til store genetiske endringer i en fjerdedel av våre nasjonale laksevassdrag. Dette fremkommer i rapporten i kjølvannet av et samarbeidsprosjekt mellom NINA og Havforskningsinstituttet. Funnene er gjort ved å kategorisere 239 ville laksebestander med hensyn til genetisk innkrysning av rømt oppdrettslaks i villaks.

Det er gjort genetisk analyse av mer enn 50 000 laks som er fanget i elvene, da etter at rømt oppdrettslaks er luket ut ved skjellanalyser.

Stor påvirkning i en fjerdedel av elvene

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.