Searun og Oppstrøms initierer villaks-opprop

Villaksen er rødlistet. // Foto: Joakim Andreassen

I dag slapp Artsdatabanken den oppdaterte rødlista for 2021, og for første gang er den atlantiske laksen oppført på lista. Samtidig har Searun og Oppstrøms skrevet et opprop publisert på NRK i dag, der vi ber om en boikott av norsk oppdrettslaks.

Slik begynner oppropet publisert på NRK i dag tidlig. Oppropet er initiert av Searun og Oppstrøms, og er skrevet under av over 50 mer eller mindre kjente norske og utenlandske profiler innenfor kultur, akademia og fluefiske. Vi peker på at både oppdrettsnæringen og myndigheter har sviktet laksen og ender med å oppfordre til å slutte å spise oppdrettslaks.

I en offentlighet som preges stadig mer av steile fronter, polarisering og scenenekt, bør man kanskje unngå tiltak som boikott. Men sannheten er at vi tenker på dette som en siste utvei. I over to tiår har både næringen og myndigheter visst at lus og rømminger er villaksens største trusler. Og i over to tiår har både næringen og myndigheter visst at lukkede oppdrettsanlegg vil bøte på problemene. Allikevel har ingenting skjedd.

Bøker, artikler og TV-programmer har dokumentert skjødesløs praksis, juks og utfrysing av forskere. Det er skrevet hundrevis av kronikker, artikler og leserinnlegg. Alle har vært forsøk på å overbevise næringen og politikerene som styrer næringen om at noe må gjøres, og argumentene har vært gode. Kritikerne har hatt fakta på sin side, men ingenting har skjedd.

Hvor står vi?

Hvor er vi egentlig i dag, etter to tiår med løfter om forbedringer og bærekraft?

Over de ti siste årene har det i snitt rømt 160 000 oppdrettslaks hvert eneste år. Siden 2011 har med andre ord 1,6 millioner tamlaks rømt fra norske oppdrettsanlegg. Det er mer enn tre ganger den samlede gytepopulasjonen. Lusesituasjonen ser ikke ut til å ha noen løsning. Og etter å ha gått med på et trafikklyssystem som i utgangspunktet hadde store svakheter, saksøker hele oppdrettsregioner staten når de får påbud om å innrette seg systemet de allerede har akseptert.

Den siste tiltaksplanen fra politkere villle “utgreie” og “vurdere” ulike tiltak mot lus og rømminger. Ingen tiltak skisseres.

I går kom den trettende rapporten fra Vitenskapelig råd for villaksforvaltning, som for trettende gang holdt fram både lus og rømminger som villaksens store trusler. En av fem bestander kan defineres som god i henhold til Kvalitetsreformen for villaks. Og rapporten er ikke bare eksplisitt på at det ikke gjennomføres tilstrekkelige tiltak til å redusere truslene mot villaksen. Det gjennomføres ikke engang nok tiltak til at truslene stabiliseres.

Utilstrekkelig

Dagens rødlisting bør ses som en endelig dom over næringens og myndighetens innsats: Utilstrekkelig. Og vi er ferdige med å argumentere. Ibsen skriver et sted at det ikke ligger noe seirende makt i det å ha rett, og de siste tiåras villaksdebatt har gitt ham rett. Bransjen har vist at de ikke hører på motargumenter, og politikere har vist at de tar sine føringer fra makt og ikke fra kunnskap. Dermed står vi igjen med det eneste middelet bransjen og myndigheter forstår, nemlig makt. Vi har ikke så mye makt, men som forbrukere har vi litt. Og den akter vi å bruke.

Over 50 mennesker sluttet seg dagens opprop, men vi vet at mange tusener gjerne skulle ha skrevet under. Er du en av dem, er det allikevel noe du kan gjøre. Ta oppfordringen i oppropet. Og del på Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter eller TikTok.

Norge bør få høre at det ikke lenger er greit å spise norsk oppdrettslaks.

***

Denne saken er en del av høstens nettsatsing. Grundig journalistikk om villaksen er viktigere enn noen sinne. Vil du støtte arbeidet vårt, kan du tegne abonnement her.


Oppstrøms baserer i dag driften på å ha noe stoff bak betalingsmur, og i hovedsak handler dette om saker som er er tidkrevende å lage. All journalistikk, inkludert saken du akkurat har lest, krever likevel ressurser. Og uten hjelp fra våre lesere, er enkelt og greit ikke det vi driver med bærekraftig.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt kan du enten kjøpe det abonnementet som passer for deg her eller vippse oss et valgfritt beløp. Alle bidrag over 1000,- premieres med at vi sender deg en gave i posten.

Søk oss opp/bruk Vipps-nummer #718176 i appen (eller bruk Bruk QR-koden her).

nb_NO