Oppdrett forgifter vill, norsk sjømat

Nye tall viser at verdiene av tungmetaller i krabbekjøtt er langt over hva europeiske myndigheter tillater. Snart vil det gjelde all mat fra fjorder der det drives oppdrett.

Viktige saker risikerer å forsvinne i debatten rundt det nye forslaget om grunnrenteskatt. I en artikkel publisert i Tidskrift for Den norske legeforening 1. september, kommer det frem at innholdet av tungmetaller i krabbe, og da særlig brunmaten i krabbe, er alarmerende høyt. Økningen av tungmetaller har skjedd over en relativt kort tidsperiode. Fra 2016 til 2018 har verdiene økt kraftig: Kadmium med 137%, bly med 22%, kvikksølv med 133%, kobber med 22% og arsen med 31%. Prøvene er gjort på krabber ved Mausundvær i Trøndelag.

Det er oppsiktsvekkende lesing: «I 2018 hadde brunmaten en medianverdi for kadmium på 11,9 mg/kg tørrvekt (3,7 mg/kg våtvekt) og en maksimalverdi på 202 mg/kg tørrvekt (63,1 mg/kg våtvekt), som er henholdsvis 7 og 126 ganger høyere enn Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets tillatte maksimalverdi på 0,5 mg/kg våt vekt i hvitt krabbekjøtt»...

Denne saken er gratis, men for å lese den må du logge inn

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

nb_NONO