– Null lus, null rømming og null ressurser på avveie burde være kravet

Illustrasjonsfoto: Norsk Havbrukssenter // flickr.com/photos/havbrukssenter

Forskning viser at det er en direkte sammenheng mellom oppdrettsproduksjonens størrelse og dens miljøavtrykk. Dette har Stortinget og regjeringen tatt innover seg. For å redusere miljøpåvirkningen fra oppdrettsindustrien ble det derfor, med virkning fra i fjor, etablert et helt nytt system for regulering av oppdrettsproduksjonen. Trafikklyssystemet som det heter, skal sørge for at det blir oppdrettsvekst kun i områder der det kan dokumenteres at miljøpåvirkningene fra dagens produksjon er liten, og at en vekst vil være miljøforsvarlig. Er miljøpåvirkningene uakseptable må oppdrettsproduksjonen tas ned.

Gode nyheter?

Dette høres som godt nytt. Betyr dette at altaværingene nå kan puste lettet ut? De som i årevis har vært bekymret for oppdrettsindustriens påvirkning på laksen i Altaelva. De som har et hjerte som banker for sjørøya i Eibyelva. Fjordfiskere som er redde for at utslipp av fiskeskit, fôrrester og kjemikalier skal påvirke torsken, seien eller rekene i fjorden. Dykkere og andre som er opptatt av en ren og frisk fjordbunn. De som elsker sjøørretfiske ved Russeluft eller de er glade i fjordens sjøpattedyr og fugleliv. Har vi nå endelig fått et reguleringssystem som tar hensyn til naturmangfoldet og økosystemene i elvene, fjorden og ute ved kysten?

Svaret er dessverre et rungen...

Denne saken er gratis, men for å lese den må du logge inn

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

nb_NONO