folkeforskning barrier tracker
Folkeforskning skal sikre mer av dette. // Foto: Joakim Andreassen

Med denne appen kan fluefiskere hjelpe norske vassdrag

Folkeforskning er i vinden. Målet er å kartlegge vandringshindre i arbeidet med nå målet om å restaurere minst 25 000 km med frittflytende elver og bekker i Europa.

Samtidig som den første norske elven nå er frigjort, er såkalt folkeforskning i ferd med å etablere seg. Det kan skape positive ringvirkninger for flere vassdrag i årene som kommer.

Leder viktig arbeid for fremtiden

FN har utpekt den inneværende perioden som verdens tiår for restaurering av økosystemer og natur. I den forbindelse skal også Norge bidra, og i 2021 startet arbeidet. NIVA leder det som kan være et viktig bidrag i kartleggingen av slike områder.

En av de som er involvert i arbeidet, er Johnny Håll. Vi tok oss en prat med ham for å høre litt mer om hvordan vanlige nordmenn kan bidra.

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.