Lus på sjøørret fra Oslofjorden. // Foto: Jørgen Platou Willumsen

Lusepress fra oppdrett tegner bekmørkt bilde for sjøørret

NY METODE: NINA har vurdert tilstanden til sjøørret i 1251 norske vassdrag. Situasjonen er mildt sagt nedslående for fremtiden til sjøørreten som art.

NINA peker på lusepress fra oppdrett som hovedsynderen når det konkluderes med at under 25 % av sjøørretbestander i norske vassdrag kan betraktes som å ha en god eller svært god tilstand. Hele 40 % har en dårlig eller svært dårlig tilstand.

Den største menneskeskapte påvirkningen er lakselus fra akvakultur.

Oppdrettsnæringen som vanlig i (det negative) søkelyset

I over 80 % av de undersøkte vassdragene hadde lakselus betydelige negative konsekvenser for ørretbestandene. Med det snakker man da om økt dødelighet, redusert vekst og påvirkning av vandringer. Det melder NINA i

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.