Lus på sjøørret fra Oslofjorden. // Foto: Jørgen Platou Willumsen

Lusepress fra oppdrett tegner bekmørkt bilde for sjøørret

NY METODE: NINA har vurdert tilstanden til sjøørret i 1251 norske vassdrag. Situasjonen er mildt sagt nedslående for fremtiden til sjøørreten som art.

NINA peker på lusepress fra oppdrett som hovedsynderen når det konkluderes med at under 25 % av sjøørretbestander i norske vassdrag kan betraktes som å ha en god eller svært god tilstand. Hele 40 % har en dårlig eller svært dårlig tilstand.

Den største menneskeskapte påvirkningen er lakselus fra akvakultur.

Oppdrettsnæringen som vanlig i (det negative) søkelyset

I over 80 % av de undersøkte vassdragene hadde lakselus betydelige negative konsekvenser for ørretbestandene. Med det snakker man da om økt dødelighet, redusert vekst og påvirkning av vandringer. Det melder NINA i

DENNA ARTIKELN ÄR GRATIS, MEN FÖR ATT LÄSA DEN MÅSTE DU LOGGA IN

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.