Foto: Vidar Hoel

Konferanse for villaksen

To dager i Alta, med villaksen i fokus. Slik omtaler Norske Lakseelver den store fagkonferansen som går av stabelen den 9. og 10. februar i år.

– Konferansen skal gi oversikt over status for forskningsbasert kunnskap om villaksen, med fokus på Nordkalotten, sier fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Målet er å belyse utfordringene villaksen står overfor, men også hvilke muligheter laksen gir oss om vi tar vare på den. Bærekraftig forvaltning, reiseliv, nordområdesatsing, bolyst og verdiskapning er viktige stikkord.

– Alta er valgt som konferansested fordi Altaelva antakelig er verdens mest ikoniske lakseelv, forteller Sterud.

Programmet er både spennende og variert. For den villaksinteresserte monarkisten er det også verdt å nevne at Selveste H.M. Kong Harald vil være til stede.

– Vi nærmer oss nå et endelig program som er både godt og variert, forteller Sterud.

For NJFF-medlemmer koster det 1300,- å delta. Studenter betaler 500,-, mens ordinær deltakeravgift er på 1700,-.

Sjekk ut program og finn informasjon om deltakelse på det som bør være relevant for enhver norsk laksefisker.

nb_NO