Er det noen voksne hjemme?

Den norske kysten er tilgjengelig for allmennheten. Vil det fortsette? Joacim Nyhaugen og Fredrik Evensen etter en session i Lofoten. // Foto: Joakim Andreassen

Hva slags naturpolitikk blir egentlig stående som Jonas Gahr Støres ettermæle?

Norsk naturs ulykke er partier som juger til velgerne med falske løfter om mer naturvern, mens ingen har samlet oversikt over hva vi har av natur, hva vi ødelegger og hva vi planlegger å ødelegge.

Ellers holder vi regnskap med alt vi synes er viktig. Penga. Melkekvoter og sau på beite. Helsetjenester. Eksport av laks. Antall biler og kilometer vei. Kubikkmeter gass. Men ikke natur.

Derfor fortsetter naturen å renne ut mellom fingrene våre. Og derfor er et grundig, nasjonalt, årlig regnskap over natur, inngrep og planer noe av det viktigste for norsk naturs framtid.

Den nye kommunalministeren, Sigbjørn Gjelsvik, vil det motsatte. Han brukte åpningsintervjuet sitt i Klassekampen til å slå fast at han vil befri kommunene for mas om strandsonevern, myrvern, kulturminnevern og regulering for flom- og rasfare og sånt. Han mener det bremser næringsutvikling og kommunevekst.

Senterpartiet er et streit parti, på en måte. De mener at naturvern er et problem, og bryr seg lite om hva fakta, forskning og internasjonale avtaler sier om natur og vern. Det er ikke overraskende at Gjelsvik mener at det er kommunalministerens oppgave å svekke gjennomføringen av lovverket som Stortinget, med Senterpartiets stemmer, har vedtatt for å bevare strandsonen, myrene og kulturminnene som gjør norsk natur så storslått og verneverdig.

Statens rolle som naturens forsvarer

I Klima- og miljødepartementet sitter Espen Barth Eide fra Arbeiderpartiet og sier ingen ting, etter det jeg kan høre. I hans partiprogram står det mye bra om naturvern. Blant annet at «Arbeiderpartiet vil stanse tapet av natur» og at «En økonomi i balanse er avhengig av en natur i balanse», og mye mer. Mange velgere stemte Arbeiderpartiet i 2021 fordi de stolte på at det vil gi oss naturpolitikken vi trenger. Det setter norsk natur i en farligere situasjon enn på lenge. Strateger i alle partier har skjønt at velgerne begynner å høre hva forskerne sier om natur. Partienes naturpolitikk blir bedre. Velgerne stoler på de store partienes naturløfter.

Men i Hurdalsplattformen har Arbeiderpartiet gitt bort naturen til Senterpartiet. Og regjeringen som Arbeiderpartiet leder vil altså føre en kommunalpolitikk som øker mengden inngrep i norsk natur, svekker statens rolle som naturens forsvarer, og gjør det enda vanskeligere å holde oversikt over naturinngrep og naturtilstanden i Norge.

Dette er den virkelige naturpolitikken som Jonas Gahr Støre vil ha som sitt ettermæle, dersom Arbeiderpartiet ikke snart tar til fornuft og blir med i kampen mot det store naturtapet. Skal vi stanse naturkrisen trengs det modige politikere i regjeringskontorene, men nå virker det som om det ikke er noen voksne hjemme.

Teksten ble opprinnelig publisert på Facebook.

nb_NO