Foto: Bengt Finstad / NINA

Enda mer lus i 2015

Det var en generell økning i lakselus på vill laksefisk i 2015 sammenliknet med 2014. Det melder Havforskningsinstituttet.

Trolig har vill utvandrende laksesmolt fra både Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Nordland blitt negativt påvirket av lakselus i 2015. Havforskningsinstituttet påpeker at fisk i noen områder hadde så høyt lakseluspåslag at dette kan ha hatt en bestandsreduserende påvirkning.

Sjøørreten spesielt utsatt
Siden sjøørret oppholder seg langs kysten og i fjordene hele året, gjør dette arten ekstra utsatt for lakselus i lange perioder. I noen områder hadde sjøørreten mye lus allerede på vårparten, og utover sommerhalvåret økte smittepresset langs hele kysten.

- Ved flere av overvåkingslokalitetene hadde sjøørreten så høye lusetall at dette kan ha hatt en effekt på bestander, skriver kommunikasjonsrådgiver Beate Hoddevik Sunnset i en sak på Havforskningsinstituttets hjemmesider.

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.