Oppdrett forgifter vill, norsk sjømat

Nye tall viser at verdiene av tungmetaller i krabbekjøtt er langt over hva europeiske myndigheter tillater. Snart vil det gjelde all mat fra fjorder der det drives oppdrett.

Viktige saker risikerer å forsvinne i debatten rundt det nye forslaget om grunnrenteskatt. I en artikkel publisert i Tidskrift for Den norske legeforening 1. september, kommer det frem at innholdet av tungmetaller i krabbe, og da særlig brunmaten i krabbe, er alarmerende høyt. Økningen av tungmetaller har skjedd over en relativt kort tidsperiode. Fra 2016 til 2018 har verdiene økt kraftig: Kadmium med 137%, bly med 22%, kvikksølv med 133%, kobber med 22% og arsen med 31%. Prøvene er gjort på krabber ved Mausundvær i Trøndelag.

Det er oppsiktsvekkende lesing: «I 2018 hadde brunmaten en medianverdi for kadmium på 11,9 mg/kg tørrvekt (3,7 mg/kg våtvekt) og en maksimalverdi på 202 mg/kg tørrvekt (63,1 mg/kg våtvekt), som er henholdsvis 7 og 126 ganger høyere enn Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghets tillatte maksimalverdi på 0,5 mg/kg våt vekt i hvitt krabbekjøtt»...

FOR Å LESE DENNE SAKEN MÅ DU ABONNERE PÅ UPSTRM+.

You can try for ONE MONTH for 5 KRONER (aprox $0,5).

UPSTRM+ only costs 49 kroner (aprox $5) per month. Alternatively, you can support independent journalism by purchasing pakken the package that also includes Scandinavia's finest print magazine. It's your choice.

Go here to see all options, or log in here if you're already a subscriber.

P.S.: Our digital subscription costs less than a slightly fancy cup of coffee per month and grants you access to all new articles and a rich archive on fly fishing and fly fishing culture (for now mainly in Norwegian and Swedish).

Don't have an account yet? Create one completely free here.

By using 1-step registration or creating an account, you consent to Oppstrøms AS's privacy policy.