En utstrakt hånd fra Norske lakseelver

Vil den nye rapporten lukke disse merdene? // Foto: Joakim Andreassen

Ny rapport skisserer et politisk rammeverk som skal få oppdrettsbransjen til å lukke merdene sine. Rapporten er en invitasjon fra villaksforkjempere til politikere og næring. Vil invitasjonen besvares?

Rapporten «Havbruk: Nye virkemidler for vern av miljø, bedre fiskevelferd og økt verdiskaping» som ble lansert på onsdag, er utarbeidet av Menon Economics på initiativ fra grunneierorganisasjonen Norske Lakseelver. Rapporten har vurdert virkemidler for å få bukt med lus, rømminger, utslipp og fiskevelferd og skisserer et forslag Norske lakseelver mener kan gi et «grønt skifte» i oppdrettsnæringen. 

I praksis kretser rapporten rundt miljøavgifter og mulighet til å konvertere tradisjonelle konsesjoner til konsesjoner med strengere miljøkrav, men også høyere produksjonsvolum. Miljøavgiftene skal fungere som en pisk. De grønne konsesjonene som en gulrot. Menon presenterer kombinasjonen som en mulig redning for villaksen, samtidig som den skal gi næringen vekstmuligheter.

Fra verdi- til interessekonflikt

Menon-rapporten er kanskje først og fremst oppsiktsvekkende i kraft å være et kompromissforslag. Spørsmål rundt oppdrett og villaks begynner i likhet med innvandrings-, vindkraft- eller rovdyrdebatten å bli en polarisert verdidebatt der ethvert kompromiss ses som et nederlag. Så langt har ikke det gjort villaksen noe godt. 

Rapporten må ses som et forsøk på å behandle oppdrettskonflikten som en interessekonflikt i stedet, der kompromisser ikke bare er mulige, men ønskelige. Spørsmålet som gjenstår, er om kompromissviljen er gjensidig. 

Hvor står næringen og politikerne?

Svaret er ikke gitt. For selv om Norske lakseelver har fått med seg Hofseth Aqua, som var til stede på lanseringen og selv ytret ønske om økonomiske insentiver for å lukke merdene sine, er det verdt å merke seg at selskapet ikke er blant de største. Produksjonen deres utgjør bare noen få prosent av produksjonen til selskaper som Mowi, Lerøy, Salmar eller Cermaq. Det gjenstår å se hvordan de store aktørene stiller seg til tiltakene Norske lakseelver og Menon skisserer.

Et annet spørsmål er om rapporten klarer å generere politisk engasjement. Det var kanskje ikke det beste tegnet at AP sendte stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen på rapportens lansering, og ikke sin egen fiskeriminister Bjørnar Skjæran. Kjølmoen sitter riktignok i Næringskomiteen, men på pressekonferansen sa han ikke stort mer enn at regjeringen måtte diskutere internt før de kunne uttale seg om anbefalingene.

Kunnskap vs. makt

Ibsen skrev engang at det ikke ligger noen seirende makt i det å ha rett. Norsk oppdrettspolitikk har gitt ham rett i mange tiår nå. Kunnskap, anbefalinger og løsninger fra fagfolk har konsekvent blitt vannet ut og omsatt i impotent politikk. Politikk som ikke er i nærheten av å adressere villaksproblematikken på en tilstrekkelig måte. Noe av forklaringen ligger i at politikken ikke først og fremst har blitt formet av kunnskap, men av makt. Menon-rapporter tenker derfor riktig når den fokuserer på insentiver for oppdrettsbransjen, og ikke bare på hva som er fornuftig.

Om noen dager er villaksen offisielt rødlistet. Det begynner å haste. Menon-rapporten er et etterlengtet forsøk på å løse den fastlåste konflikten mellom villaksforkjempere og oppdrettsnæringen. Den er en utstrakt hånd, og nå gjenstår det å se om den vil bli møtt.


Oppstrøms baserer i dag driften på å ha noe stoff bak betalingsmur, og i hovedsak handler dette om saker som er er tidkrevende å lage. All journalistikk, inkludert saken du akkurat har lest, krever likevel ressurser. Og uten hjelp fra våre lesere, er enkelt og greit ikke det vi driver med bærekraftig.

Ønsker du å støtte arbeidet vårt kan du enten kjøpe et abonnementet som passer for deg her eller vippse oss et valgfritt beløp. Alle bidrag over 1000,- premieres med at vi sender deg en gave i posten.

Bruk QR-koden eller søk oss opp/bruk Vipps-nummer #718176 i appen.

nb_NO