Vil den nye rapporten lukke disse merdene? // Foto: Joakim Andreassen

En utstrakt hånd fra Norske lakseelver

Ny rapport skisserer et politisk rammeverk som skal få oppdrettsbransjen til å lukke merdene sine. Rapporten er en invitasjon fra villaksforkjempere til politikere og næring. Vil invitasjonen besvares?

Rapporten «Havbruk: Nye virkemidler for vern av miljø, bedre fiskevelferd og økt verdiskaping» som ble lansert på onsdag, er utarbeidet av Menon Economics på initiativ fra grunneierorganisasjonen Norske Lakseelver. Rapporten har vurdert virkemidler for å få bukt med lus, rømminger, utslipp og fiskevelferd og skisserer et forslag Norske lakseelver mener kan gi et «grønt skifte» i oppdrettsnæringen. 

I praksis kretser rapporten rundt miljøavgifter og mulighet til å konvertere tradisjonelle konsesjoner til konsesjoner med strengere miljøkrav, men også høyere produksjonsvolum. Miljøavgiftene skal fungere som en pisk. De grønne konsesjonene som en gulrot. Menon presenterer kombinasjonen som en mulig redning for villaksen, samtidig som den skal gi næringen vekstmuligheter.

Fra verdi- til interessekonflikt

Menon-rapporten er kanskje først og fremst oppsiktsvekkende i kr...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.