Foto: Joakim Andreassen

Det forsømte innlandsfisket

Norges Jeger & Fiskerforbund lover økt fokus på fang og slipp i et av deres nye vedtak, men hva innebærer egentlig det for andre arter enn de anadrome?

Før jul ble det avholdt landsmøte i Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF). På dagsorden stod som vanlig «fang og slipp», og konklusjonen etter møtet var økt fokus på dette som forvaltningstiltak.

Hovedvekt på laks og sjøørret i elv

Det nye vedtaket sier følgende: «NJFF støtter fang og slipp som et rettet fiske for å spare verdifulle individer og for å begrense det totale uttaket. Fang og slipp skal ikke praktiseres for å fortsette fiske på bestander som ikke tåler beskatning.»

Så hva betyr dette i praksis?

I følge Espen Farstad, som er forbundets informasjonssjef, setter NJFF god forvaltning av fisket i vassdragene som et overordnet mål, slik at uttak av fisk må relateres til bestanden i vassdraget. En forvaltningsplan basert på gytebestandsmål og midtsesongsevaluering skal ivareta dette. Han hevder videre at NJFF ønsker å drive en kunnskapsbasert forvaltning, og at høsting av overskudd skal danne basis for uttaket.

...

Denne saken er gratis, men for å lese den må du logge inn

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

nb_NONO