Foto: Jeppe Søgaard Nielsen // Inwaders Media

Tanker om kjærlighet og laks i Russland

Ikke alt går slik man vil i livet hva angår fiske. Og kjærlighet. Det fikk Frederik Mogens Lorentzen erfare i sommer.

For den danske fotografen så starten på laksesesongen meget lovende ut.

– Jeg hadde planer om å treffe maksimalt på oppgangen de fire ukene jeg skulle fiske, men det gjorde jeg på ingen måte, forteller Lorentzen.

Han sammenlikner laksefisket med et annet aspekt ved livet.

– Slik har også kjærligheten vært de siste årene. På papiret ser det lovende ut, men i virkeligheten skjer det ingenting – og i beste fall har jeg mistet det like raskt som det har kommet, sier Lorentzen.

Med mange ukers fiske uten resultat, fikk dansken tid til å tenke over ting. Da både kjærlighet og laksefiske.

– Etter en måned på Kola-halvøyen bestemte Jeppe Søgaard Nielsen og jeg meg for å sette ord og bilder til disse tankene, forteller Lorentzen.

Resultatet, som man ser under, fikk navnet “From Belousiha with love”.