Foto: Andreas Lium

Svenske fjell – kun for svensker?

Etter åtte år med «åpne grenser», sendte den svenske regjeringen i desember inn et høringsforslag om endring av regelverket for jakt og fiske i landets fjellområder.

Situasjonen per i dag gir utlendinger rett til å drive med småviltjakt og fiske med håndredskap på statsgrunn i svenske fjellområder (områder over odlingsgrensen og i renbetesfjell). Målet er at dette nå skal bli forbeholdt jegeren og fiskeren som bor i Sverige.

Fornøyd minister
– Jeg er glad for at vi tar vi et skritt fremover når det gjelder småviltjakt. Regjeringen velger å presentere dette forslaget blant annet for å finne en løsning på det stadig økende jakttrykket, sier landsgbygdsminister Sven-Erik Bucht til regjeringen.se.

Det foreslås også at alle som ikke er bosatt i Sverige, men er EØS- eller EU-borgere og har oppnådd en tettere tilknytning til Sverige er likestilt med de fastboende i Sverige. Hva som spesifikt menes med «en tettere tilknytning» er dog uvisst.

Norske jegere har tidligere uttrykt sterk misnøye rundt ulike jaktordninger i Sverige. Etter at Länsstyrelsen i 2007 måtte bøye seg etter kravene fra EU og da åpnet kortsalg for nordmenn og utlendinger, har enkelte svenske jaktområder vært preget av tungvinte løsninger for nordmenn og utlendinger.

Stor skepsis
Nå ønsker svenskene å gjøre det enda vanskeligere, og Norges Jeger og Fiskerforbund registrerer med bekymring det som er på trappene.

– Mange nordmenn har satt pris på mulighetene for både småviltjakt og fiske i de vidstrakte svenske fjellområdene, og for de ivrigste har tidligjakta i Sverige vært en viktig del av jaktåret, forteller informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad til Oppstrøms.

Forbundet liker ikke den proteksjonismen man aner i bakgrunnen.

– Vi mener oppriktig at man i en felles nordisk ånd burde arbeide for større åpenhet og gjestfrihet heller enn å stenge våre naboer ute, sier Farstad.

Uenig i argumentasjonen
Så vidt NJFF bekjent finnes det ikke gode biologiske argumenter for en slik dramatisk innstramming av tilgangen.

– Svenskene har god kontroll på rypeforvaltningen sin, og likedan er fjellfisket i de mest sårbare områdene forvaltet med vett og forstand, uten å ekskludere noen ut fra bosetting, hevder Farstad.

NJFF er nå på saken, og vil sende et høringssvar.

– Dette gjør vi til tross for at vi i utgangspunktet ikke står på listen over høringsinstanser. Likedan vil vi være tydelige i vårt standpunkt ovenfor våre søsterorganisasjoner i Sverige.

Høringsfristen er satt til 15. februar, og endringen vil tre i kraft tidligst 1. april i 2016.

nb_NO