ulovlige garn laksefiske
Foto: Statens naturoppsyn

Kraftig ökning av olagligt laxfiske väcker oro

Miljødirektoratet (Norge) slår larm om en negativ trend.

Totalt har Statens naturoppsyn (SNO) i Norge i år beslagtagit 215 olagliga nät och andra redskap, vilket är betydligt högre än förra årets siffra på 138.

Dessutom har SNO anmält 47 personer för brott mot lakse- og innlandsfiskelova i 2023. Jämfört med föregående år då det var 30.

Mer allvarliga brott

– Olovligt garnfiske utgör ett allvarligt hot mot laxbeståndet eftersom garnfiske kan fånga stora mängder lax. Vissa älvar och vattendrag är stängda för fiske på grund av det sårbara laxbeståndet. Om dessa bestånd olagligt fiskas i havet eller älven kan laxstammen i vattendraget i värsta fall utrotas, säger direktören för Statens naturtillsyn, Morten Kjørstad, i denna artikeln.

Han pekar på att lagbrotten är allvarligare i år.

– Det framgår tydligt av antalet polisanmälningar. Miljödirektoratet tillämpar alltid den mildaste formen av sanktion, såsom böter, när det är möjligt, säger Kjørstad.

I år har flera av överträdelserna emellertid varit så allvarliga att SNO har valt att polisanmäla dem.

Två län sticker ut

I vissa vattendrag i Vestland och Nordland som rehabiliteras efter att laxen officiellt rödlistades 2021 är situationen särskilt kritisk. Platser som därmed är extra sårbara för den här typen av miljöbrott.

I ett avgränsat område i Vestland förekommer särskilt mycket olagligt fiske. Vi har haft extra övervakning här i år, vilket har resulterat i fler rapporter än tidigare år. SNO kommer att fortsätta att ha ökat fokus på övervakning i Vestland även nästa år. Vi kommer också att rikta större uppmärksamhet mot andra områden som vi upplever som problematiska, säger Kjørstad.

Målet är att stoppa det olagliga laxfisket.

Positiv effekt på en negativ situation

Även om siffrorna på många sätt ger en nedslående bild, ser man ändå att åtgärderna har en effekt. I år har Statens naturoppsyn satt in extra resurser i områden med sårbara laxbestånd.

– Den nya strategin med ökad tillsyn i problemområden har lett till fler anmälningar med identifierade gärningsmän. Fler har tagits på bar gärning och förhoppningsvis kommer detta att bidra till att minska det olagliga fisket, säger Kjørstad.

Han påminner om att detta utgör en form av miljöbrott.

Läs hela artikeln på miljodirektoratet.no.

sv_SESV