Martin Røed binder våtfluer på det egenproduserte bindebordet sitt. // Foto: Erik Nødtvedt / dryflyliving.com

Kavalkade fra tørrfluegutta

Dryflyliving viser hvor de var i 2015. Og det er ikke bare tørrfluefiske de har drevet med.

Den här artikeln är gratis, men för att läsa den måste du logga in

Vill du också läsa artiklar som kräver prenumeration kan du gå hit för att se de olika alternativen

Genom att använda 1-stegsregistrering eller genom att skapa ett konto samtycker du till Oppstrøms AS sekretesspolicy.

Swedish