Foto: Lars Nilssen

Stormen rundt Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA) fortsetter

En av Norges største jeger- og fiskerforeninger støtter opp om Nilssens kritikk av OFA og hevder miljøer i organisasjonen har drevet «baksnakking, utfrysning og neglisjering av frivillige».

I forrige uke rettet Lars Nilssen harde anklager mot Oslomarkas Fiskeadministrasjon (OFA). Han hevdet oppsigelsen av daglig leder er knyttet til to forvaltningssyn på kollisjonskurs, og at OFA tviholder på settefiskkultivering og utsettinger, på tross av at praksisen er utdatert. Han hevdet også at organisasjonen er lite lydhør for eksterne innspill.

Denne uken slutter en av Norges største jeger- og fiskeforeninger seg til kritikken. Solemskogen Jeger- og Fiskeforening skriver på egne hjemmesider at de har utrykt liknende bekymringer i over et år (Solemskogen JFF og Oslo JFF sendte et brev til bymiljøetaten i april i fjor, der de ba om reformer i OFA). De skriver videre at OFA har drevet med «baksnakking, utfrysning og neglisjering» av frivillige som ikke deler organisasjonens forvaltningssyn, og karakteriserer det som «uakseptabelt».

Utsetting av fisk. // Foto: Lars Nilssen

Amund Alm, som både er medlem av Solemskogen Jeger og Fiskerforening og har lang fartstid fra OFA, sier i en kommentar at organisasjonen er moden for fornyelse. «Etter min mening skal OFA være ryddig, transparent og åpen for diskusjon med fagmiljøer om hvordan forvaltningen skal planlegges og gjennomføres. Dette er dessverre ikke situasjonen i dag», sier Alm.

Solemskogen Jeger- og Fiskeforening gjentar at det er på høy tid med reform i OFA og oppfordrer Oslo kommune i å ta initiativ til reformene. Solemskogen JFFs kommentarer kan leses her.

Kritikk langs to linjer

Det er ikke første gang det stormer rundt OFA, og kritikken går gjerne langs to linjer.

For det første anklages de for en utdatert tilnærming til fiskeforvaltning og overdreven bruk av settefisk i stedet for habitatsforberdring og andre tiltak.

For det andre anklages de for manglende demokratiske mekanismer og lav grad av transparens. OFAs årsmøte er organisasjonens øverste organ, og foreninger får innflytelse etter hvor mange medlemmer de har i ulike OFA-lag. For å få tilgang til OFA-lag, må man anbefales. Dette gjør at relativt store foreninger som Oslo JFF og Solemskogen JFF får helt marginal innflytelse på OFAs årsmøte, på tross av at de organsierer ca. 70% av NJFFs medlemsmasse i Oslo og teller over 3200 medlemmer.

Foto: Lars Nilssen

Har bedt Lan Marie Nguyen Berg om en avklaring

I forrige uke ba Siavash Mobasheri, bystyrerepresentant for Rødt, Lan Marie Nguyen Berg om å avklare hvorvidt Nilssens artikkel vil få konsekvenser for kommunens samarbeide med OFA. I dag svarte Berg at hun måtte innhente innspill fra Bymiljøetaten for å svare på spørsmålet. Oppstrøms har ikke fått tak i avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, Jon Christiansen, for en kommentar.

En representant for OFA forteller på telefon til Oppstrøms at de ikke har lest Nilssens kritikk og henviser til styret. OFAs styreleder Freddy Wingeng forteller på telefon at OFA skal ha styremøte i kveld, og kommer med et tilsvar til Nilssens artikkel i løpet av de nærmeste dagene. Ingen andre i styret ønsker å kommentere saken.

Lars Nilssen sier til Oppstrøms det er bra at grunneiere og foreninger tar tak i saken. “Det blir interessant å se om saken får konsekvenser for kommunens forvaltningsavtale med OFA”, avslutter han.

nb_NO