midler til lokal forvaltning av sjøørret og laks
Foto: Rasmus Pabst Ovesen

Søk om pengestøtte til lokal forvaltning av sjøørret og laks

Den ideelle stiftelsen har i årevis arbeidet for å sikre livskraftige bestander i alle norske lakse- og sjøørretvassdrag. Nå frigjør de nye midler til prosjektstøtte.

Redd Villaksen donerer årlig midler til lokal forvaltning og ulike prosjekter som fokuserer på bevaring og forbedring av habitat for sjøørret og laks.

Dette inkluderer tiltak som etablering av gytegrus og forbedring av vannkvalitet.

– Vi arbeider også aktivt med overvåking, kritisk gransking og politisk påvirkning i forhold til laksenæringen, sier Rasmus Pabst Ovesen, som er styremedlem i Redd Villaksen.

Lang fartstid som viktig bidragsyter

Redd Villaksen arbeider ubetalt og på ren ideell basis. Et særtrekk ved organisasjonen er at de gir direkte økonomisk støtte til en rekke viktige tiltak.

Den viktigste inntektskilden er den årlige «Villaksauksjonen», der man har mulighet til å vinne attraktivt fiske i Norges beste fiskeelver og mye flott fiskeutstyr. Donasjoner fra elveeiere og andre muliggjør et arbeidet som i årevis har finansiert og fasilitert et stort antall rehabiliteringsprosjekter, primært i elver.

– Nå oppfordrer vi alle som trenger økonomisk bistand til slike prosjekter om å sende inn søknader for vurdering, forklarer Ovesen.

Noe er øremerket områdene rundt Trondheim

I Trondheimsregionen har organisasjonen mottatt donasjoner fra elvene. I dette området er det egne regler.

– Her skal midlene skal brukes på tiltak/prosjekter for bevaring og fremme av anadrome arter i samme region, påpeker han.

Søknaden

En søknad om midler til lokal forvaltning av sjøørret og laks bør inneholde følgende (punktene som er uthevet er de viktigste):

  1. Hvem, hva og hvor (prosjektbeskrivelse, lokasjon og involverte personer).
  2. Eventuelle tidligere tiltak.
  3. Planlagt tiltak det søkes om (nøyaktig beskrivelse av tiltakene og sannsynliggjøring av effektene).
  4. Budsjett.
  5. Beløp det søkes om fra Reddvillaksen (Her prioriteres de prosjekter som gir mest «value-for-money».
  6. Dugnadsinnsats.
  7. Myndighetsrelasjon.
  8. Fremdriftsplan (prosjekter med lovnad om fremtidig effekt og minimalt vedlikehold prioriteres).

For mer informasjon, kontakt organisasjonen per e-post.

Instagram: @reddvillaksen 
Facebook: https://www.facebook.com/reddvillaksen.no