Rekviem for Salmo salar

Illustrasjon fra Ichthyology, redigert av William Jardine og utgitt i 1852-54.

Når et fenomen lang tid i forveien varsler om at det snart vil forsvinne, er det mange av oss som vet det og eventuelt beklager det. Men når dødskampen går mot slutten, ser vi allerede i en annen retning. Døden blir usynlig.

I l989 ble det langs norskekysten produsert ca. 130 000 tonn laks i fangenskap. Det meste av dette ble solgt til utlandet, særlig Frankrike, Danmark og USA. På ti år, fra l979 til l989, hadde produksjonen steget med nesten 3 000 %, og den norske lakseindustrien la beslag på nærmere 70 % av verdensmarkedet for oppdrettslaks.

I produksjonen av smolt (dvs. oppaling av lakseyngel) var utsalgsprisen det tredobbelte av produksjonskostnadene. Ingvar Huse ved Fiskeridirektoratets marinbiologiske avdeling på Austevoll karakteriserte dette forholdet slik:

Bare kokainhandel gir større fortjeneste! (Die Zeit 37/1989, s. 14. Oversatt fra tysk av KS.)

Om essayet
"Rekviem for Salmo Salar" er skrevet av Kaj Skagen og ble publisert i Samtiden i 1989. Essayet er oppsiktsvekkende, både fordi det fremdeles er så aktuelt, men også fordi det illustrerer at laksens inkludering på rødlista var en varslet hendelse. Kaj Skagen er forfatter og har siden debuten 1971 vært noe av en enfant terrible i den litterære og politiske debatten i Norge, på grunn av sine synspunkter så vel som sin måte å presentere dem på.

I det følgende vil jeg søke å vise at denne spøkefulle bemerkningen må tas på alvor. Den moderne lakseindustrien kan nettopp sammenlignes med kokainhandelen: I begge næringer frembringes varen i avsidesliggende distrikter og for det meste av småprodusenter som tilsynelatende er avhengige av produktet for å kunne overleve på hjemstedet; og såvel i den columbianske jungel som i den vestnorske skjærgard og fjordheim hopes det opp enorme formuer, samtidig som virksomhetene har katastrofale følger for omverdenen.

Men før jeg begrunner disse påstandene, vil jeg kort skildre Salmo salar – atlanterhavslaksen – som livsvesen, fordi blikket for dette arkaiske fenomenet er en nødvendig bakgrunn for begripelsen av den moderne lakseindustriens dramatikk.

(saken fortsetter)

For å lese denne saken må du abonnere på Print + digital eller Digital.

Gå hit for å se samtlige alternativer, eller logg inn her hvis du allerede er abonnent.

Det billigste abonnementet vårt koster det samme som en kaffekopp i måneden, og som abonnent støtter du også produksjon av viktig journalistikk om villaksen.

Har du ikke konto fra før? Lag en konto helt gratis her.

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

Norwegian