Redaksjon

Fagansvarlig: Anadromt fiske
Fotoredaktør & nettansvarlig
Ansvarlig redaktør
Fagansvarlig: Innlandsfiske
Norwegian