Hogst er en av de viktigste driverne bak naturtapet. // Foto: Shutterstock

Omfattende forskningsrapport åpner for radikalt naturvern

«Dagens naturødeleggelser er farlige og mangler sidestykke i historien. Utryddelsen av arter akselererer.»

Det er dramatiske ord som brukes i sammendraget av tilstandsrapporten for naturen på jorda, som ble sluppet i dag. Rapporten er utarbeidet av Det internasjonale naturpanelet, IPBES, et uavhengig mellomstatlig organ som sammenstiller og presenterer den globale vitenskapelige ekspertisen på naturmangfold. Naturpanelet ble etablert i 2012 etter modell av FNs klimapanel, der verdens beste forskere oppsummerer tilgjengelig kunnskap om klodens største miljøutfordringer.

Rapporten er den mest omfattende om naturens tilstand noensinne. Den er utarbeidet av 400 av verdens ledende eksperter og har et globalt omfang. Rapporten skal danne grunnlaget for en politikk og samfunnsutvikling som ivaretar både klima og miljøhensyn.

Dramatiske funn

Blant rapportens nøkkelfunn er:

  • 75 prosent av landjorda er vesentlig endret, 66 prosent av havene er utsatt for stadig sterkere trykk og over 85 prosent av verdens våtmarker er borte.
  • Mer enn én tredjedel av landjorda og nesten tre fjerdedeler av ferskvann er bundet opp til landbruk og husdyrhold.
  • Arter dør ut mellom 10 og 100 ganger...

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.