Målselva er klassifisert som "Svært dårlig" på bestandstilstand og genetisk integritet. // Foto: Joakim Andreassen

Ny rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Situasjonen for villaksen har ikke blitt bedre, til tross for flere tiltak. Fortsatt er rømt oppdrettslaks og lakselus de største truslene. Spesielt ille er situasjonen i Vest- og Midt-Norge.

Tidligere i dag slapp Vitenskapelig råd for villaksforvaltning sin årlige statusrapport for norsk villaks, og det var lite oppløftende lesing. Bare én av fem villaksbestander er i god tilstand i henhold til kvalitetsnormen for villaks. En tredel av alle bestander av bestandene er i dårlig eller svært dårlig tilstand. Aller verst er situasjonen i Midt-Norge og Vest-Norge, og en viktig årsak er negative effekter av lakseoppdrett. Lusepresset har vært særlig høyt i de delene av Vestlandet som har mest lakseoppdrett, noe som forverret tilstanden i mange bestander i Sognefjorden og Sunnmørsfjordene.

I Sør-Norge har laksebestandene økt på grunn av omfattende kalkingstiltak og reetablering av laksebestander i vassdrag som var rammet av sur nedbør. I Nord-Norge, der det er færre påvirkninger, har innsiget vært relativt stabilt, med unntak av i Tanavassdraget. I 2020 var innsiget til Tanavassdraget på det laveste nivå som noen gang er registrert. Overbeskatning er den eneste kjente påvirkningen i vassdraget, og i 2021 ble fisket stengt.

Fiskere betaler prisen

DENNE SAKEN ER GRATIS, MEN FOR Å LESE DEN MÅ DU LOGGE INN

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.