Når galt blir verre

Det ser ikke lyst ut for verdens gjenværende populasjoner av atlantisk villaks. // Foto: Joakim Andreassen

Stortingets håndtering av sjølaksefiskereguleringene viser med tydelighet hva som kan gå galt når politikerne overstyrer en faglig begrunnet villaksforvaltning.

I 2007 vedtok Stortinget at krokgarn skulle utfases i Finnmark innen rimelig tid. I forbindelse med fisketidsreguleringen for 2021-26 hadde derfor Miljødirektoratet innstilt på å ikke åpne for bruk av krokgarn. Det tok 14 år, noe som må sies å være godt innenfor begrepet "rimelig med tid". I denne perioden har villaksbestanden i verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks – Tanavassdraget – kollapset fullstendig på grunn av overfiske i både sjø og elv. Også i andre deler av Finnmark står det dårlig til.

[letsinfoup]

Krokgarnforbudet var langt på overtid. Men, siden det er valgår, er det viktig å vise motstand mot regjeringen og opposisjonen kappes om å være "distriktsvennlige". FrP fremmet et representantforslag som mente at man bare skulle fortsette med samme sjøregulering som tidligere. Begrunnelsene bygget på en rekke biologiske misforståelser om laks og lakseforvaltning. 

Denne saken er gratis, men for å lese den må du logge inn

Dersom du også ønsker å lese saker som krever et abonnement, kan du gå hit for å se de ulike alternativene

Ved å bruke 1-trinns-registrering eller ved å opprette en konto, samtykker du til Oppstrøms AS sin personvernerklæring.

nb_NONO